Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Owen Money's Jukebox Heroes 3 Tour

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 5 Mawrth 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
Owen Money's Jukebox Heroes 3 Tour

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 5 Mawrth 2022 7:30pm

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

Mae hoff ddigrifwr Cymru, Owen Money, yn ei ôl!

Yn dilyn teithiau hynod lwyddiannus yn 2016 a 2018, mae Owen yn ei ôl gyda noson wych o gerddoriaeth a chwerthin a'i fand gwych The Traveling Wrinklies yn ogystal â gwesteion arbennig.

Dyma gyfle i ail-fyw rhai o glasuron y gorffennol sy'n cynnwys The Beach Boys, Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone, Neil Diamond a Tina Tuner yn rhan o'r daith llawn atgofion yma.

Byddwch chi'n dawnsio ac yn pendwmpian drwy gydol y noson os dewch chi i weld y cynhyrchiad arbennig yma.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.