Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

My Valleys Story

Diorama Workshop

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 2 Awst 2022 Celfyddydau: Achlysuron i Blant
My Valleys Story

Perfformiadau

  • Dydd Mawrth 2 Awst 2022 10:30am

Ymunwch â’r artsist a’r dylunydd theatr Becky Davies i greu eich diorama eich hunan o ddeunyddiau crefft a rhai wedi’u hailgylchu. Bydd eich golygfa fach mewn blwch yn adrodd stori o Gymoedd De Cymru a fydd yn cael ei chynnwys mewn arddangosfa ddi-dâl yn Theatre y Parc a’r Dâr yn hwyrach yn y flwyddyn.

Manteisiwch ar eich diorama i rannu’ch hoff atgofion o dreulio amser yn y Cymoedd yn y 1980au, rhyw hanes a ddyddiau eich ieuenctid yn y Cymoedd, neu atgofion o’r ardal i’w rhannu â rhywun sy’n annwyl ichi.

Prosiect delfrydol i blant 14 + oed

Cadwch eich lle nawr.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.