Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Oskar's Amazing Adventure

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Oskar's Amazing Adventure

Theatre Fideri Fidera

Taniwch ddychmygion ifainc gyda'r antur wreiddiol yma sy'n ddoniol a chalonogol.

Mae Oskar yn gi bach chwareus iawn, ac mae e bron â marw o eisiau cael hwyl. Felly mae e'n gadael tŷ Mamgu sydd ar ben y mynydd i geisio dod o hyd i anifail cyfeillgar i chwarae gyda nhw. Ond ble mae'r anifeiliaid? A pham y mae'n rhaid i Oskar aros tan y gwanwyn i chwarae ei hoff gêm eto?

Llawn chwerthin, antur, pypedau annwyl a chyfle i gydganu; mae'r sioe hyfryd yma'n berffaith ar gyfer eich plant bach.

“Furry friends, foxes and fun for all the family, this delightful show is a real treat” Edinburghfestivalforkids

‘… a wonderful show, with plenty to keep young kids entertained’ Polly, Our Seaside Baby Blog

‘The energy and enthusiasm of the performer was staggering!’ Primary Times

Hyd y perfformiad: 45 munud – ynghyd â chyfle i gwrdd â'r pypedau!Oed 2 - 8.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.