Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Wedi'i ad-drefnu- One Night Of Queen - Gary Mullen & The Works

Cerddoriaeth
Wedi'i ad-drefnu- One Night Of Queen - Gary Mullen & The Works

Dydd Iau 24 Mehefin 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £19.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

Daw Gary Mullen & The Works â hwyl ac angerdd yr anfarwol Freddie Mercury, yn fyw yn eu teyrnged roc rhyfeddol hon.

Bydd cynulleidfaoedd wrth eu bodd ar y profiad bendigedig hwn a fydd yn cynnwys rhai o ganeuon mawr y band fel Bohemian Rhapsody, We are the Champions, Killer Queen, You’re My Best Friend, Crazy Little Thing Called Love, Radio Ga Ga, Under Pressure ac Another One Bites the Dust.

Bydd One Night of Queen yn eich ROCIO!

Perfformiadau

  • Dydd Iau 24 Mehefin 2021 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.