Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

One Man, Two Guvnors

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Comedi Drama
One Man, Two Guvnors
Img 0649
Img 0859
Img 0976
Img 1477
Img 1302
Img 1718
Img 1736

gan Richard Bean
Wedi’i seilio ar The Servant of Two Masters gan Carlo Goldoni
Caneuon gan Grant Olding

Cyfarwyddwyd gan Richard Tunley

Gyda - Gareth John Bale, Lee Gilbert & Phylip Harries.

Mae Black RAT Productions yn cyflwyno fersiwn newydd sbon a hynod ddoniol o gomedi llwyddiannus Richard Bean sydd eisoes wedi cael ei berfformio yn y West End a Broadway.

Ar ôl cael ei wrthod o’i fand skiffle, daw Francis Henshall i weithio i Roscoe Crabbe, dihiryn o’r Dwyrain sydd wedi dod i Brighton i gasglu £6000 oddi wrth dad ei ddarpar wraig. Ond y gwir yw, ei chwaer Rachel sy’n esgus bod yn Roscoe, a gafodd ei ladd gan gariad Rachel, Stanley Stubbers!

Wrth dreulio amser yn y Cricketers Arms, mae’r Francis craff yn bachu’r cyfle i ennill arian ychwanegol gan gymryd ail swydd â neb llai na Stanley Stubbers. Mae Stanley Stubbers yn cuddio o’r heddlu ac yn aros i gael ei aduno â Rachel. Er mwyn osgoi cael ei ddal, rhaid i Francis gadw’r ddau ‘Guvnor’ ar wahân.

Syml.

Black RAT Productions, Cynhyrchiad ar y cyd â Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Theatrau RhCT wedi’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Oed 14+

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.