Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Once Upon A Panto - am ddim ar-lein

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysuron i Blant, Panto
Once Upon A Panto - am ddim ar-lein

Theatrau RhCT yn cyflwyno

Wedi'i hysgrifennu a'i chyfarwyddo gan Richard Tunley.

Gyda chefnogaeth cwmni Taking Flight Theatre

Mae ein panto traddodiadol i'r teulu wedi'i aildrefnu ar gyfer Rhagfyr 2021, ond peidiwch â phoeni! Mae gyda ni rywbeth yr un mor hudolus ar eich cyfer y Nadolig yma.

Llawn cerddoriaeth, hwyl a giamocs gwirion, mae Once Upon a Panto yn dilyn anturiaethau rhai o'ch hoff gymeriadau panto, gan gynnwys Aladdin, Sleeping Beauty, Jack & The Beanstalk, Dick Whittington a ffefryn pob un... Cinderella.

Wedi'u recordio ymlaen llaw ac ar gael am ddim ar YouTube yn Saesneg, #BSL gyda chapsiynau, ac mae'r cyflwyniad ar ffurf sain ddisgrifio

Bydd cymeriad panto newydd yn gwmni i chi bob dydd am 2pm ar YouTube rhwng dydd Sul 20 a dydd Iau 24 Rhagfyr.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.