Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Once Upon A Panto - am ddim- ar- ein.

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Achlysuron i Blant, Panto
Once Upon A Panto - am ddim- ar- ein.

Mae ein panto traddodiadol i'r teulu wedi'i aildrefnu ar gyfer Rhagfyr 2021, ond peidiwch â phoeni! Mae gyda ni rywbeth yr un mor hudolus ar eich cyfer y Nadolig yma.

Llawn cerddoriaeth, hwyl a giamocs gwirion, mae Once Upon a Panto yn dilyn anturiaethau rhai o'ch hoff gymeriadau panto, gan gynnwys Aladdin , Sleeping Beauty, Jack & The Beanstalk, Dick Whittington a ffefryn pob un... Cinderella.

Wedi'u recordio ymlaen llaw ac ar gael am ddim ar YouTube yn Saesneg, #BSL gyda chapsiynau, ac mae'r cyflwyniad ar ffurf sain ddisgrifio

Bydd cymeriad panto newydd yn gwmni i chi bob dydd am 2pm ar YouTube rhwng dydd Sul 20 a dydd Iau 24 Rhagfyr.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.