Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Omid Djalili: Schmuck For A Night

Comedi
Omid Djalili: Schmuck For A Night
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £25.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Bydd y comedïwr a'r actor, Omid Djalili, sy'n enwog ar gyfer ei berfformiadau stand-up, yn barod i godi'r to yn rhan o Ŵyl Gelf Cwm Rhondda Treorci.

Dyma ddosbarth meistr hudol a llawn egni mewn comedi, mae ei berfformiadau stand-up yn ddeallus, weithiau'n gythruddol ac o hyd yn diddannu'r gynulleidfa.

Mae ef wedi perfformio yn Hollywood, ar y teledu ac yn fyw ar lwyfan y West End. Mae ef wedi derbyn canmoliaeth ledled y byd am ei berfformiadau, ac roedd Omid yn rhan o Dickensian (BBC1) a Lucky Man (Sky 1) yn ddiweddar.

Oed 16+

'Too sparkling and personable to miss' - Metro

'A top evening out' - Mail on Sunday

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.