Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

OMG!

Canolfan: Y Colisëwm
OMG!

MAE'R ACHLYSUR YMA WEDI'I GANSLO - DARLLENWCH Y DATGANIAD YMA A GAFODD EI RYDDHAU GAN GURNWAH PRODUCTIONS.

Rydyn ni wedi penderfynu canslo ein perfformiad o OMG! yn Theatr y Colisëwm, Aberdâr, ddydd Gwener a dydd Sadwrn, 8/9 Medi, o ganlyniad i'r digwyddiadau trychinebus a thorcalonnus yn Heolgerrig, Merthyr Tudful.

Rydyn ni'n meddwl am Paul, Gemma a'r teulu yn ystod yr amser caled yma. Rydyn ni'n gobeithio bydd ein noddwr a chefnogwyr yn deall byddai cynnal cynhyrchiad comedi yn anodd i ni ar hyn o bryd.

Os ydych chi wedi prynu tocynnau, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau drwy ffonio 0300 040 444 ac fe wnawn ni ad-dalu pris llawn y tocynnau.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.