Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Not About Heroes

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Drama
Not About Heroes

Ysgrifennwyd gan Stephen Macdonald

Cyfarwyddwyd gan Tim Baker

Drama fuddugol Fringe First gan Stephen Macdonald am y cyfeillgarwch unigryw rhwng beirdd y Rhyfel Byd Cyntaf, Wilfred Owen a Siegfried Sassoon. Cyfarfu'r ddau yn Ysbyty Craiglockhart ym 1917, a meithrin perthynas ar sail eu casineb o ryfel a'u cariad tuag at farddoniaeth.

Enillodd y cynhyrchiad anrhydedd Actor Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru i Daniel Llewelyn Williams, sy'n ail-gydio yn ei rôl yma fel Sassoon. Mae'r sioe ar ran gyntaf taith byd eang yn coffáu canmlwyddiant y ddau yn cyfarfod a chanmlwyddiant y Cadoediad. Cyflwynir y sioe gan y cwmni Cymreig enwog Flying Bridge ynghyd â Seabright Productions sydd wedi ennill Gwobr Olivier.

‘Recreates the Great War as tangibly as if the theatre had filled with the smoke and stench of the battlefield. Compelling and superbly performed.’ British Theatre Guide

Tim Baker’s production creates an engaging delineation between two entirely different personalities united by a common vocation and some truly hellish experiences.’ The Guardian

www.notaboutheroes.info

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.