Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Wedi'i ohirio: Ned and The Whale

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Wedi'i ohirio: Ned and The Whale
Img 8860
Img 8867
Img 8913 1
Img 8942
Img 8969
Img 8989
Img 9068

gan Flossy and Boo a Theatrau RhCT.

Mae hanes hudol 'Ned and the Whale' yn dechrau ychydig fel hyn...

Llawn swagro a thasgu, mae'r stori 'ma'n boddi

ag arogl rhyfedd o bysgod

Er bod Ned yn ddeallus, roedd ei ddewrder yn warthus

Am fod ei chwaer yn un annheg

gan adrodd straeon y twyllwyr -

“bydd teyrnas yr ysbïwyr,

yn eich cipio a chymryd eich dueg!”

Dyma stori forwrol llawn hud ac antur! Bydd 'Ned and the Whale' yn eich hwylio chi ar daith i helpu Ned i ddod o hyd i'w ddewrder, yn ogystal â datgelu'r gwir am Deyrnas yr Ysbïwyr...

Fe welwch chi diroedd od, dianc rhag y Trotwoods (yr efeilliaid drewllyd iawn), hedfan drwy'r awyr yng nghwmni'r Clackerjacks. Byddwch chi'n plymio i mewn i'r daith yma gan fachgen a'i forfil.

Yn dilyn eu llwyddiant â sioeau eraill 'The Curiosity Shop a 'The Legendary Adventure of Litla the Brave', dyma Flossy and Boo yn cyflwyno sioe hudolus arall sy'n eich tywys chi'n ddi-ofn i ben pellaf eich dychymyg drwy eu dull adrodd straeon od ac unigryw.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.