Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Money For Nothing

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
Money For Nothing

Y sioe Dire Straits orau yn Ewrop

Mae ‘Money for Nothing’ yn deyrnged ardderchog i Dire Straits. Byddwch chi’n cael eich swyno gan gerddoriaeth wreiddiol un o’r bandiau roc mwyaf llwyddiannus erioed. Gallwch ddisgwyl sioe o safon uchel sy’n rhoi sylw i bob manylyn wrth ail-greu sain arbennig Dire Straits yn ystod noson sonig fythgofiadwy.

Bydd y sioe yn cynnwys y caneuon mwyaf poblogaidd: Money for Nothing, Romeo and Juliet, Sultans of Swing, Private Investigations, So Far Away, a chlasuron eraill o chwe albwm platinwm y band.

Gyda synau adnabyddus y gitâr yn taranu ochr yn ochr â band hynod dalentog, dyma sioe wefreiddiol fyddwch chi byth yn ei hanghofio.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.