Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Minions: The Rise of Gru (U)

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 29 Gorffennaf - 4 Awst 2022 Celfyddydau: Sinema
Minions: The Rise of Gru (U)

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022 2:30pm
  • Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf 2022 2:30pm
  • Dydd Mawrth 2 Awst 2022 2:30pm R
  • Dydd Mercher 3 Awst 2022 2:30pm 6:15pm
  • Dydd Iau 4 Awst 2022 2:30pm
Allwedd:
  • R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol
Archebu

Dewch i ddysgu sut y daeth Gru, y dyn drwg gorau yn hanes y byd, i adnabod y cymeriadau eiconig a elwir yn ‘Minions’ yn y ffilm ddiweddaraf hon yn y gyfres boblogaidd.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.