Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Milkshake! Live : The Magic Storybook

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Milkshake! Live : The Magic Storybook
Img 1153
Img 1172
Img 1294
Img 1324
Img 1615
Img 1668

Sioe sy’n cynnwys ffefrynnau Milshake! Bob y Bildar, Y Frenhines Fach, Nodi, Sam Tân, Shimmer & Shine, Pip o Pip Ahoy!, Winnie a Wilbur, Wissper, Mwnci Milkshake! a dau gyflwynydd Milkshake! Drwy ganu, dawnsio a cherddoriaeth, bydd y sioe yn mynd â chi ar daith ddisglair drwy eich hoff straeon tylwyth teg.

Caiff y sioe fyw newydd hon ei seilio o amgylch silff lyfrau hudol Milkshake. Bydd y sioe yn sicr o’ch syfrdanu â chaneuon yn eu hadnabod a’u caru.


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.