Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Mike Doyle: Rocking With Laughter

Comedi, Cerddoriaeth
Mike Doyle: Rocking With Laughter

Dydd Sadwrn 7 Mawrth 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £16.00
Gostyngiadau - £14..00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ar werth am 11.00am ar Dydd Mawrth 10 Medi.

Ymunwch â'r digrifwr o Gymru, Mike Doyle a'i fand byw gwych am noson syfrdanol o gomedi a cherddoriaeth.

Ers ymddangos ar rownd derfynol Bob says Opportunity Knocks yn 1988, mae gyrfa Mike wedi mynd o nerth i nerth gydag ymddangosiadau ar lwyfan ac ar deledu. Mae Mike wedi chwarae prif rannau ar lwyfan y West End ac wedi serennu mewn 26 pantomeim. Yn ogystal â hynny, bu ganddo ei raglen adloniant ei hun ar y BBC ac mae wedi treulio'r 30 blynedd diwethaf yn brif berfformiwr ar rai o longau mordeithio mwyaf y byd.

Dal i rocio a dal i chwerthin, mae Mike yn dathlu 40 mlynedd ar lwyfan eleni!

“Incredible!…received a 12 minute standing ovation, no wonder they call him the UK’s best all round entertainer” Western Mail.

“Quite Brilliant” Max Boyce

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.