Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Mike Bubbins: Throwback.

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 16 Mawrth 2023 Celfyddydau: Comedi
Mike Bubbins: Throwback.

Perfformiadau

  • Dydd Iau 16 Mawrth 2023 8:00pm

Mae'r achlysur yma wedi'i ohirio. Os ydych wedi prynu tocynnau bydd aelod o garfan y Swyddfa Docynnau yn cysylltu â chi cyn bo hir.

Mae Mike Bubbins, seren y podlediad poblogaidd The Socially Distant Sports Bar, a rhaglenni comedi'r BBC Mammoth, Tourist Trap a The Unexplainers, yn mynd ar ei daith stand-yp unigol gyntaf yn y DU, THROWBACK. Mae’n ddigon posib na fydd pethau byth yr un fath eto.

Mae THROWBACK yn awr bwerus, bryfoclyd, dwys o gomedi stand-yp sy'n gwthio ffiniau, yn mynd yn erbyn disgrifiadau twt a thaclus y gymdeithas, ac yn herio'r gynulleidfa...

JÔC WRTH GWRS!

Mewn gwirionedd, dyma awr a hanner o straeon hynod ddoniol, cymeriadu trawiadol, cân neu ddwy (gawn ni weld sut mae pethau'n mynd, meddai Mike), ychydig o hiraeth am yr hen ddyddiau da, rhywfaint o optimistiaeth am y dyddiau newydd da, a Mike yn chwerthin am fywyd a cheisio peidio â chymryd ei hun, nac unrhyw beth arall, ormod o ddifrif. Wedi dweud hynny, fe allai, ar ryw adeg yn y sioe, wylltio tuag at dwpsod - y rhai o'r gorffennol, y presennol neu'r dyfodol. Gall fynd yn flin iawn!

Felly yn y bôn, mae THROWBACK yn sioe gomedi lle mae Bubbins yn rhannu'r hyn y mae'n ei chael yn ddoniol, ac yn dod â hyn oll yn fyw. Mae'n gysyniad comedi ddigon syml, a dweud y gwir.

They asked me to do a UK comedy tour, called THROWBACK...and so I did.’ Mike Bubbins

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.