Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Loot

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Comedi Drama
Loot

Gan Joe Orton
Wedi'i gyfarwyddo gan Richard Tunley
Wedi'i gynllunio gan Sean Crowley

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon

Mae'r garfan oedd yn gyfrifol am 'One Man, Two Guvnors' y llynedd yn cyflwyno fersiwn wreiddiol, wych o gampwaith hiwmor tywyll Joe Orton.

Mae Dennis yn gweithio i drefnwr angladdau. Mae Mam Hal newydd farw. Mae comedi slapstic hurt yn gymysg â moeseg amheus wrth i'r ddau ffrind ifanc guddio arian sydd wedi ei ddwyn o fanc yn arch y Fam, wrth geisio osgoi plismon cynddeiriog, nyrs trachwantus a gŵr gweddw sy'n galaru.

Ar ôl cuddio'r arian yn ddiogel, does dim lle i Mam ac mae ei chorff yn parhau i ymddangos ar yr amserau lleiaf cyfleus ac mae ein lladron di-egwyddor yn baglu o un sefyllfa i'r nesaf gyda chanlyniadau hynod o ddoniol.

Mae ffars glasurol Orton yn gymysgedd gogoneddus o wallgofrwydd, anghywirdeb gwleidyddol a hiwmor tywyll. Weithiau'n syfrdanol, weithiau'n drysu ond bob amser yn aruthrol ddigrif, mae hyn yn brofiad theatrig na ddylech chi ei golli!

Addas ar gyfer Oedran 14+
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.