Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Kast Off Kinks

Cerddoriaeth
Kast Off Kinks
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £18.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Nid dim ond band teyrnged i The Kinks yw hyn, ond mae'n noswaith anhygoel sy'n cynnwys cyn-aelodau'r grŵp roc dylanwadol, yn ail-fyw yr amseroedd da a chadw eu caneuon ysgubol yn fyw!

 Mae'r rhaglen yn cynnwys:

 MICK AVORY (Drymiwr ar gyfer caneuon clasurol The Kinks 1964 – ’84) 

JOHN DALTON (Gitâr bas/Canwr, The Kinks 1966 a 1969 – ’76) 

IAN GIBBONS (Allweddell/Canwr, The Kinks 1979 – ’96 a gyda Ray Davies o hyd) 

DAVE CLARKE (Gitâr/Canwr, yn flaenorol gyda'r Beach Boys, Noel Redding a Tim Rose)

 Gallwch chi ddisgwyl yr holl ganeuon enwog, gan gynnwys:   You Really Got Me, Dedicated Follower Of Fashion, Sunny Afternoon, Lola, Days, Waterloo Sunset a Come Dancing.

  

“A full house and a standing ovation. To anyone wondering about going, do not hesitate” ~ The Stables, Milton Keynes

 

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.