Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Jools Holland & his Rhythm & Blues Orchestra

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Cerddoriaeth
Jools Holland &  his Rhythm & Blues Orchestra

yn cynnwys GILSON LAVIS

a'r gwestai arbennig MARC ALMOND

Cantorion gwadd RUBY TURNER, LOUISE MARSHALL a ROSIE MAE

Mae Brenin y boogie-woogie, Jools Holland, yn eicon gwirioneddol i Brydain.

Mae'n enwog am ei sioeau byw cyffrous yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth boogie-woogie, swing, jas, a Rhythm a'r Felan. Gyda'i fand o 20 o gerddorion, a chantorion gwadd â lleisiau syfrdanol, mae'r sioe yn sicr o fod yn uchafbwynt eich blwyddyn! (A'n huchafbwynt ni hefyd!)

Fel canwr blaen y band Soft Cell, mae Marc Almond wedi gwerthu dros 30 miliwn o recordiau dros y byd i gyd; ymhlith ei holl ganeuon ysgubol mae Say Hello, Wave Goodbye, Touch a Tainted Love.

“I didn’t think anybody could play like that. Jools has got that left hand that never stops.” – BB King

Mae'r cyngerdd arbennig yma'n rhan o Ŵyl Gelfyddydau Rhondda yn Nhreorci - wythnos o achlysuron a gweithgareddau sy'n dathlu creadigrwydd yng Nghwm Rhondda.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.