Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Jaws (12A) Noson Ffilm Glasur

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Sinema
Jaws (12A) Noson Ffilm Glasur

Yn rhan o ddathliadau pen-blwydd Theatr y Colisëwm yn 80 oed!

Un o'r clasuron gwirioneddol fawr a'r ffilm am fraw yn y dŵr y mae pobl yn ei charu a'i hofni. Mae'n dilyn hanes tref fach, lan môr yn America sy'n dioddef ymosodiadau didrugaredd gan siarc mawr gwyn. Flynyddoedd ers ei rhyddhau gyntaf mae'n boblogaidd o hyd, ac mae gwefr ei sioc dal yn ddigon i'ch dychryn.

Er y byddwch chi eisiau dyfynnu'r ddeialog enwog, fyddwch chi ddim eisiau mynd i nofio byth eto!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.