Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Jason & The Argonauts

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Jason & The Argonauts

Yn rhan o benwythnos ‘Get Creative’ y BBC. Tocynnau am ddim.

Addasiad Mark Williams
Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Sefydliad Glowyr y Coed Duon a Theatrau RhCT

Person cyffredin yw Jason mewn byd sy'n llawn dop â duwiau, anghenfilod ac arch-arwyr. Mae'n cronni tîm o Argoforwyr grymus, ac yn mynd â'r llong Argo fawreddog ar yr antur eithaf - cyrch y Cnu Aur.

Ond nid ar chwarae bach mae gwneud hyn. Ar hyd y ffordd, mae yna Frenhinoedd penwan, Ellyllesau erchyll, Seireniaid sinistr... hen sôn am fyddin sgerbydau Meirwon y Ddaear. A oes gan Jason rinweddau arwrol, ac a all ddod â'r Cnu Aur adref?

Wedi ei addasu ar gyfer y llwyfan gan yr awdur ei hun, Mark Williams, sy'n adnabyddus am greu fersiynau llwyfan o'r Hanesion Hyll. Fersiwn newyd sbon o'r chwedl glasurol yw Jason & The Argonauts – profiad theatraidd gwefreiddiol sy'n llawn gobaith, calondid a hiwmor i'r teulu cyfan.

Ar gyfer plant 7+ oed a'u teuluoedd

Yn ogystal, bydd gweithdy celf a chrefft yn cael ei gynnal am 5.00pm – dim ond ychydig o leoedd sydd ar gael a nid oes modd cadw lle ar-lein. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau i gadw eich lle.


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.