Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Jason Manford: Muddle Class

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Comedi
Jason Manford: Muddle Class


Mae e yn ôl! Ers ei sioe ‘stand up’ lwyddiannus ddiwethaf, mae Jason wedi bod yn brysur iawn. Ond, bydd dilynwyr ei sioe Absolute Radio yn gwybod ei fod e heb newid o gwbl.


Mae ‘Muddle Class’ yn addo cynnwys gwledd o ddeunydd newydd sy’n trafod plentyndod ‘dosbarth gweithiol’ Jason a’r ffaith ei fod wedi darganfod yn ddiweddar fod rhan ohono wedi troi’n ‘ddosbarth canol’ – sy’n peri dryswch!

Sioe ddoniol sy’n tynnu sylw at bersonoliaeth ffraeth a hynaws Jason – peidiwch â’i cholli.

Oedran 13+. Rhaid i unrhyw un o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mae’r sioe yn cynnwys peth iaith gref a themâu i oedolion.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.