Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Jack & The Beanstalk - Nadolig 2022

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 16 - 24 Rhagfyr 2022 Celfyddydau: Panto
Jack & The Beanstalk - Nadolig  2022

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 17 Rhagfyr 2022 2:00pm 6:00pm
  • Dydd Sul 18 Rhagfyr 2022 2:00pm R 6:00pm
  • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022 7:00pm
  • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022 10:30am 3:00pm
  • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022 10:30am 3:00pm
Allwedd:
  • R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol
Archebu

Mae hudoliaeth panto byw yn ôl!

Nadolig yma, mae panto traddodiadol yn ôl ar ein llwyfan.

Yn dilyn y panto digidol poblogaidd Aladdin llynedd, dyma gynhyrchiad newydd sbon. Dyma hanes Jack druan, sy'n cael ei anfon i'r farchnad gan ei fam i werthu buwch werthfawr y teulu.

Dydy e ddim yn gwybod y bydd cyfnewid Daisy annwyl am fag o ffa yn arwain at antur fythgofiadwy!

Gyda'r castell yn y cymylau, iâr euraidd, telyn yn canu a choeden ffa enfawr gyda chawr cas iawn ar ei brig, mae hwn yn banto teuluol traddodiadol yn llawn o effeithiau arbennig hudol, golygfeydd ysblennydd a chomedi.

Mae perfformiadau i ysgolion ar gael – ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 am ddyddiadau ac amseroedd.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.