Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Jack & The Beanstalk - Nadolig 2018

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Panto
Jack & The Beanstalk - Nadolig 2018

Yn dilyn llwyddiant Aladdin, y panto a dorrodd pob record y llynedd, daw’r cynhyrchiad newydd sbon yma, sef stori druenus Jac, sy’n cael ei anfon i’r farchnad i werthu annwyl fuwch y teulu. Nid yw’n disgwyl y bydd cyfnewid Daisy am gwdyn o ffa hud yn arwain at antur mor hynod!

Gyda chastell yn y cymylau, iâr euraid, telyn sy’n canu a choeden ffa anferthol gyda chawr cas ar ei ben, mae’r panto traddodiadol hwn yn llawn effeithiau arbennig hudol, golygfeydd hynod a chomedi cawraidd.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.