Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Jack Jones

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
Jack Jones

Mae Jack Jones yn goleuo’r llwyfan – unrhyw lwyfan, unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae Jack Jones, un o’r cantorion rhyngwladol mwyaf poblogaidd ei oes, yn dal i godi i dir uwch na’i gyfoedion cerdd. Mae ganddo 60 albwm, dau Grammy ac Emmy i’w enw.

Mae ei ganeuon mwyaf adnabyddus yn cynnwys The Impossible Dream, Lollipops and Roses, What I Did For Love, The Race Is On, Lady, Call Me Irresponsible a thema The Loveboat.

Ac nawr, dyma fe yn mynd ar daith o amgylch ei hoff wlad – ymunwch â’r parti wrth i Jack ddathlu ei benblwydd yn 80 oed.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.