Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Hysteria

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Comedi Drama
Hysteria

Gan Terry Johnson

Cyflwyniad London Classic Theatre


Gyda

John Dorney
Ged McKenna
Summer Strallen
Moray Treadwell

“Pei cwstard o athrylith gomig” Time Out

1938. Hampstead, Llundain. Mae Sigmund Freud wedi ffoi o Awstria Natsïaidd ac wedi ymgartrefi yn ardal braf Swiss Cottage. Mae Freud yn heneiddio, ac mae'n bwriadu treulio ei ddyddiau olaf yn myfyrio'n dawel bach, ond pan ddaw Salvador Dali heibio, a darganfod menyw noeth yn y cwpwrdd, mae'r cyfan yn mynd yn siop siafins.

Dyma glasur modern o waith Terry Johnson. Ffars hynod o ddoniol sy'n archwilio beth sy'n digwydd pan ddaw dau o feddyliau mwyaf disglair a gwreiddiol yr ugeinfed ganrif at ei gilydd.

Terry Johnson yw un o ddramodwyr cyfoes mwya'r DU. Ymhlith ei lwyddiannau mae Mrs Henderson Presents, Dead Funny, Insignificance, The Graduate and Cleo, Camping, Emmanuelle a Dick.

Enillodd Hysteria Wobr Laurence Olivier am y Comedi Gorau ym 1994.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.