Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

High Valley

Cerddoriaeth
High Valley
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Colisëwm

Tocynnau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein.

Brad a Curtis Rempel yw'r ddeuawd cerddoriaeth gwlad o Ganada. Maen nhw wedi bod yn berfformiadau ategol i enwogion fel The Shires, Keith Urban, LeAnn Rimes a Reba McEntire. Ond, maen nhw hefyd wedi ennill enw da drostyn nhw eu hunain hefyd.

High Valley yw un o berfformwyr cerddoriaeth gwlad newydd mwyaf nodedig, sydd eisoes wedi ennill gwobrau a chanmoliaeth.

Dyma'r gorau o'r ddwy wlad gerddorol; cyfuniad o gerddoriaeth gwlad gyfoes a geiriau anorchfygol.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.