Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

From The Jam: That's Entertainment Acoustic Tour

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
From The Jam: That's Entertainment Acoustic Tour

+ cymorth gan wadd arbennig

Dan arweiniad cyn baswr / lleisydd The Jam, Bruce Foxton, yn ogystal â'r lleisydd / gitarydd Russell Hastings a Smiley y drymiwr, mae'r perfformiad byw yma'n addo sioe cyffrous a dynamig!

The Jam oedd sŵn cyfarwydd ymhlith pobl ifainc ym Mhrydain yn ystod y 70au. Mae'r sioe agos yma'n gyfle prin i glywed holl ganeuon ysgubol gan 'The Jam': Down In The Tube Station At Midnight, Going Underground, Town Called Malice a The Modern World yn ogystal â Strange Town, When You’re Young a Start, mewn lleoliad agos a naturiol.

Efallai bydd The Jam byth yn cynnal aduniad, felly manteisiwch ar y cyfle yma i adfywio'r cyffro ac egni crai a ddaw o gerddoriaeth The Jam!

Blown away by this band – you must see them if you can” Jeremy Vine BBC Radio 2.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.