Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Francis Rossi

Tunes & Chat

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 30 Mai 2023 Celfyddydau: Cerddoriaeth, Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
Francis Rossi

Perfformiadau

  • Dydd Mawrth 30 Mai 2023 7:30pm

Bydd un o arwyr Status Quo, Francis Rossi, yn gafael yn ei gitâr acwstig i ddod â detholiad o ganeuon adnabyddus a rhai alawon sydd heb gael eu chwarae'n fyw o'r blaen i chi.

Dyma noson unigryw lle bydd Francis yn chwarae’r caneuon mwyaf poblogaidd o’i yrfa ryfeddol sy'n ymestyn dros 50 mlynedd. Paratowch i glywed fersiynau acwstig gwreiddiol o glasuron Y Quo, ynghyd â sgwrs, yn y noson llawn cerddoriaeth yma.

Mae pecynnau VIP ar gael i'r rhai ohonoch chi sydd am gwrdd â Francis cyn y sioe.

£80 – Tocyn Cwrdd a Chyfarch. Mae'r pecyn yn cynnwys y seddi gorau, bag nwyddau a chyfle i gwrdd a sgwrsio gyda Francis cyn y sioe.

£45 – Tocyn VIP. Mae'r pecyn yn cynnwys y seddi gorau a bag nwyddau.

£30 – Tocyn arferol

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.