Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Flossy and Boo's Abandoned Basecamp

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Flossy and Boo's Abandoned Basecamp

Yn Swidio 1

Mae rhywbeth od ar droed yn Nhreorci!

Mae grŵp o fforwyr wedi sefydlu gwersyll i ymchwilio i bethau rhyfedd, ond maen nhw i gyd wedi diflannu!

Mae angen tîm o anturiaethwyr arnon ni i chwilio am gliwiau a datrys yr hyn a ddigwyddodd – ydych chi'n barod am yr her yma?

Wrth ymchwilio'r gwersyll gwag, byddwch yn dod o hyd i gliwiau a chreu'ch theori eich hun am yr hyn a ddigwyddodd i'n grŵp craff o archwilwyr.

Beth oedden nhw'n chwilio amdano? A ble maen nhw wedi mynd?

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.