Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Faith - The George Michael Legacy

Cerddoriaeth
Faith - The George Michael Legacy

Dydd Gwener 3 Mai 7.30pm

Y Colisëwm

VIP Cwrdd a Chyfarch - £35.00
Corau - £24.50
Cylch - £26.50
Balconi - £23.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Yn cynnwys y perfformiwr rhyngwladol sy’n deyrnged i George Michael; Wayne Dilks, a’i fand 7 offeryn a chantorion cefndir.

Dathliad hyfryd sy’n cofio un o’r cantorion a chyfansoddwyr gorau erioed.

Peidiwch â cholli’r daith gerddorol dros 35 mlynedd o ganeuon ysgubol, o Wham! hyd gyrfa unigol George. Cewch chi glywed y caneuon bythgofiadwy Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, I’m Your Man, Faith, Father Figure, Fast Love, Amazing ac Outside.

Dydyn ni ddim wedi anghofio’r caneuon serch, fyddai perfformiad teyrnged ddim yn gyflawn heb y baledi tragwyddol - Careless Whisper, A Different Corner a Don't Let The Sun Go Down On Me.

“Uncanny, looks and sounds like the real superstar” - The Stage Magazine.

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 3 Mai 2019 7:30pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.