Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Faith - The George Michael Legacy

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
Faith - The George Michael Legacy


Dathliad hyfryd sy’n cofio un o’r cantorion a chyfansoddwyr gorau erioed. Dyma daith gerddorol fywiog yma’n ail-gydio yng ngyrfa loyw George a oedd yn cynnwys 35 mlynedd o ganeuon ysgubol.

Bydd y sioe galonogol yma’n eich codi chi o’ch seddi i ddawnsio ar gyfer parti mwyaf y flwyddyn. Cewch chi glywed yr holl ganeuon ysgubol o Freedom! ‘90 i Club Tropicana, Outside i Careless Whisper, y gân hyfryd I Knew You Were Waiting a’r alaw syfrdanol Somebody To Love. Daw pob cân yn fyw drwy dalent ein cast anhygoel a’r band byw gwych.

“You Gotta Have Faith!”

Sioe deyrnged yw hyn, a does dim cysylltiad mewn unrhyw fodd â’r artist/ystadau/cwmnïau rheoli gwreiddiol nac unrhyw berfformwyr tebyg.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.