Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

(F.E.A.R)

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Drama
(F.E.A.R)

Cyflwyniad Mr and Mrs Clark

Awdur a Pherfformiwr: Gareth Clark
Cyfarwyddo a Datblygu: Agnieszka Blonska
Coreograffi: Marega Palser
Elfennau Gweledol: Andrew Rock

Mae'r sioe yma'n rymus, yn ddewr, yn ddadlennol ac yn ddoniol ar adegau. Mae'n dilyn taith un dyn trwy atgofion o'i blentyndod cynnar hyd argyfwng canol bywyd, wrth iddo siarad â'r gynulleidfa'n uniongyrchol mewn ffordd ddadlennol ac agos-atoch.

Mae stori ei fywyd yn cwmpasu atgofion am ei blentyndod cynnar a ffilmiau gwybodaeth i'r cyhoedd. Mae'r naratif clir a dwys yn datgelu ofnau dyn canol oed sy'n cael ei blagio gan newyddion am ymosodiadau'r Wladwriaeth Islamaidd, datgeliadau Edward Snowden, Brexit a'i bryderon cynyddol am ei ddirywiad corfforol.

***** 'Ffrwydrad grymus o theatr' - The Sprout

'Cignoeth, anghysurus, doniol, grymus o onest.' - Adborth y Gynulleidfa

Ar gyfer pobl 14+ oed

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.