Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Exodus

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Comedi Drama
Exodus
P1004332

Gan Rachael Boulton

Theatr Motherlode

De Cymru. Y noson y caeodd y ffatri olaf.


Mae pedwar cymydog yn adeiladu awyren ar randir, ac yn tanio i lawr y stryd fawr, heibio'r cigydd, heibio'r tŷ cyrri, a thros y capel, i chwilio am fywyd heb wleidyddiaeth a diflastod dyddiol.

Mae’r ddrama ddoniol a chynnes hon, gyda cherddoriaeth wreiddiol, byw a delweddau rhyfeddol yn antur newydd o’r cymoedd, sy’n gwneud i unrhywbeth ymddangos yn bosib.

"Comic and celebratory, melodic and mournful, it's an elegy for a place that's not dead yet!" - Adolygiad gan y New York Times ar gyfer Motherlode.

Cyd-gynhyrchiad gyda Theatrau RCT

Mewn cydweithrediad â Creu Cymru

Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Bristol Old Vic a Chapter

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.