Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Dylan Thomas – Clown in the Moon

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Drama
Dylan Thomas – Clown in the Moon

Yn y Bar Lolfa.

Dyma Makin Productions yn cyflwyno Rhodri Miles (Y Gwyll, Game of Thrones, Torchwood) yn Clown in the Moon (teitl cerdd ysgrifenodd Dylan yn 14 oed); mae'r sioe un dyn yma'n bortread dramatig o fywyd anhrefnus, doniol, ac eto rhy fyr, y bardd.

Wedi’i leoli mewn stiwdio yn y BBC, mae’n gosod rhai o ddarllediadau a gwaith enwog ac eiconig Dylan ochr yn ochr ag atgofion byw am rai o'i giamocs mewn tafarndai, bariau a phartïon, ynghyd â’i brofiadau yng nghwmni llu o fenywod hynod a thanllyd.

"Mesmeric, flawless." ★★★★ Broadway Baby

"One of the best." ★★★★ British Theatre Guide

"Pure Joy." ★★★★ Three Weeks

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.