Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Downton Abbey (PG)

Sinema
Downton Abbey (PG)

Dydd Sadwrn 19 Hydref - Dydd Mercher 23 Hydref

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Downton Abbey

Mae yna gynnwrf i fyny grisiau a lawr llawr yn Downton Abbey wrth i'r preswylwyr baratoi am ymweliad gan y Teulu Brenhinol. Mae'r ffilm wedi'i seilio ar y rhaglen deledu boblogaidd ac yn cynnwys nifer o'r cast gwreiddiol, fel y Fonhesig Maggie Smith, Michelle Dockery a Hugh Bonneville. Mae'r ffilm yn dilyn hanes dramatig teulu aristocrataidd Crawley. Dyma ffilm na ddylech chi ei cholli.

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019 2:30pm
  • Dydd Llun 21 Hydref 2019 7:00pm
  • Dydd Mawrth 22 Hydref 2019 7:00pm
  • Dydd Mercher 23 Hydref 2019 7:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.