Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Don't Dribble On The Dragon

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Don't Dribble On The Dragon

Gan Steven Lee

Cyfarwyddwr Nick Lane

Dylunydd Mike Lees

Mae gan fy mrawd ddraig ac mae'n ei chadw'n gudd

Mewn blwch o dan ei sanau.

Mae'n ei chuddio oddi wrthyf i...

Plentyn bach yw Tom a chanddo frawd mawr cŵl, draig gudd... a phroblem driblo nad oes dim darfod arni! Pan fo glafoerio di-ddiwedd Tom yn bygwth chwalu cyfeillgarwch y ddau frawd, a all hud anhygoel y ddraig eu tynnu nôl at ei gilydd, neu a fydd yn gwneud pethau'n waeth.

Yn seiliedig ar lyfr newydd bendigedig Steven Lee, ac â hud a lledrith wedi ei ddylunio gan y diweddar Paul Daniels, dyma antur gerddorol fendigedig am dyfu i fyny a phwysigrwydd y teulu. Sioe berffaith i oedolion serchog a rhai bach tyner hefyd.

Ac ar ben hyn oll, bydd Steven wrth law i lofnodi copïau o Don't Dribble On The Dragon. Cewch ddod â'ch copi eich hun gyda chi neu brynu copi yn y theatr ar ôl y sioe.

“Stori galonnog llawn cariad, chwerthin a chaneuon braf, adloniant perffaith i oedolion a phlant fel ei gilydd - ac yn llawn dop o hwyl!” – The Guide

I oedolion a phlantos o bob oedran (dros 2 oed)

Mae'r sioe yn para tua 60 munud.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.