Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Dau

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Drama , Achlysuron Cymraeg
Dau

Yn Y Lolfa

Gan Jim Cartwright

Wedi'i addasu a'i gyfarwyddo Gareth John Bale.

Cynhyrchiad ar y cyd gan Gareth John Bale a Theatrau RhCT gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae'r ddrama wedi'i berfformio yn y Gymraeg.

Dau berson, dyn a gwraig, landlord a landlordes. Yn gweini diodydd fesul dau i'r parau yn eu tafarn. Mae gan bob un stori i'w hadrodd; weithiau'n rhyfedd, weithiau'n drist - ond byddwch chi'n uniaethu â phob un.

Ymhlith y gweini diodydd, rydyn ni' cwrdd â Moth, dyn sydd wedi'i ddenu at bob fflam, ond eto'n hollol ddibynnol ar Maudie; dau bensiynwr oedrannus; Mrs Iger, sy'n dwlu ar ddynion mawr; Roy sydd â rheolaeth lwyr dros Lesley; a dau o selog Elvis yn gwylio'r teledu.

Yr un mor ddoniol ag yw'n galonogol - mae'r ddrama graff yma'n mynd ar hyd llwybr troellog cynn cyrraedd uchafbwynt pwerus ac annisgwyl.

Oed 12+

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.