Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Wedi'i ganslo: Dad's Army Radio Show

Drama
Wedi'i ganslo: Dad's Army Radio Show

Dydd Sadwrn 12 Medi 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £15.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae'r achlysur yma wedi'i ganslo. Os ydych chi wedi prynu tocynnau, bydd ein Swyddfa Docynnau yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad llawn

Dau actor, dau feicroffon, dros bump ar hugain o gymeriadau - a llond llaw o effeithiau sain!

Mae hoff sioe gomedi'r genedl yn dychwelyd yn y cynhyrchiad hynnod o lwyddiannus yma.

Adfywio campwaith o sioe gomedi Perry a Croft gyda phenodau o'r gyfres radio boblogaidd wedi'i chyflawni gan ddau berfformiwr o fri mewn modd llawen a thyner.

Bydd David Benson (Goodnight Sweetheart ac One Man, Two Guvnors) a Jack Lane (Wisdom of a Fool a 7 Days) yn eich tywys chi yn ôl i Walmington, gan ddefnyddio'r sgriptiau radio gwreiddiol - gan gynnwys effeithiau sain, hen gerddoriaeth a holl gymeriadau ac ymadroddion bachog poblogaidd Perry a Croft.

Mae'r cynhyrchiad wedi derbyn canmoliaeth uchel gan feirniaid a chynulleidfaoedd o bob oed.

Oed 12+

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 12 Medi 2020 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.