Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Crafty's Creepy Castle

Achlysuron i Blant
Crafty's Creepy Castle
Marty Mac Donalds Farm 2014 72
Marty Mac Donalds Farm 2014 76
Marty Mac Donalds Farm 2014 73
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Colisëwm

Tocynnau - £8.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Sioe ardderchog ac arswydus i'r teulu cyfan!


Pam mae Crafty y frân ddu wedi penderfynu byw mewn castell bwganod?

Gall Sally'r bwgan brain helpu gyda'r digwyddiadau dychrynllyd?

Pa bethau hunllefaidd sy'n torri tawelwch y nos?

 

Gwisgwch eich gwisg fwyaf brawychus ac ymuno â'r antur i ddod o hyd i'r trysor cudd. Bydd cyfle i chi gwrdd â Crafty ar ôl y sioe a derbyn anrheg Calan Gaeaf arbennig!

 

Bydd y caneuon i blant yn cynnwys Dingle, Dangle Scarecrow, If You’re Happy And You Know It,The Grand Old Duke Of York, B.I.N.G.O, The Hokey Cokey, Twinkle, Twinkle Little Star a llawer mwy!

 Hyd y perfformiad tua 40 munud.

0ed 2- 7

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.