Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Concerts & Cakes

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
Concerts & Cakes

Mewn partneriaeth â Live Music Now

Seddau yn null Cabaret yn y bar oriel.

Addas i bobl â Dementia.

Mae’r gyngerdd hamddenol ac anffurfiol yma yn ystod amser cinio yn berffaith ar gyfer mwynhau cerddoriaeth fyw anhygoel, wrth dretio’ch hun i bicau ar y maen blasus a phaned.

Cafodd y cyngherddau yma’u datblygu i fod yn llwyr hygyrch ar gyfer pobl sy’n byw gyda Dementia a’u cynhalwyr. Mae’r cyngherddau yma’n galonogol tu hwnt. Maen nhw’n tynnu teuluoedd a ffrindiau at ei gilydd, yn cynnig profiadau newydd a’ch galluogi chi i hel atgofion o’r gorffennol.

Mae croeso i bawb – mae’n gyfle perffaith er mwyn cysylltu â hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd hefyd!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.