Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Cinderella - Nadolig 2019

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Panto
Cinderella  - Nadolig 2019

Gyda Gareth John Bale, Richard Tunley a Jemima Nicholas.

Dewch ar daith hudol llawn sêr, llewyrch, cerddoriaeth a chwerthin, gyda'r pantomeim mwyaf hudol ohonynt i gyd – Cinderella.

Buttons fydd yn eich tywys trwy stori ledrithiol Cinderella, lle cewch gwrdd â'r Chwiorydd Salw, y Ddewines Dda a phob math o gymeriadau lliwgar ar hyd y ffordd.

Gwisgoedd cain, golygfeydd gogoneddus a chast gwych yw cynhwysion hud y panto traddodiadol cyfoethog a bywiog hwn i'r teulu cyfan.

Peidiwch â cholli'r cyfle i weld y sioe ddisglair hon, uchafbwynt tymor yr ŵyl - i chi ac i ni!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.