Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Buttons Undone - the adult panto

Comedi
Buttons Undone - the adult panto

Dydd Sul 5 Mai 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £18.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Gyda Owen Money, Roy Noble, Sue Roderick, James Williams a Mandy Starr

Dyw'r pantomeim yma ddim ar gyfer clustiau ifainc! Ymunwch â'r hwyl ar sail "Carry On" ar gyfer y sioe gomedi anweddus i oedolion 18 oed a hŷn.

Mae'r panto i oedolion yma'n llawn ensyniadau digrif dros ben a jôcs dwy ystyr, ac yn noson o hwyl sy'n troi'r panto traddodiadol ar ei ben i ddatgelu'i flwmers ffriliog!

Y Brenin Comedi sy'n cynnal y giamocs hurt, sef Owen Money yn ei rôl fel Buttons.

Dros 18 oed yn unig.

Perfformiadau

  • Dydd Sul 5 Mai 2019 7:30pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.