Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Book Launch

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysur i'r Gymuned
Book Launch

Bydd achlysur lansio llyfr 'The Ocean Coal Company and ‘The Barry’ - David Davies’s Extraordinary South Wales Enterprise' yn digwydd yn Stiwdio 1. Dyma lyfr gan yr hanesydd Leslie Shore sydd wedi'i argraffu gan Lightmoor Press yn olrhain hanes cwmni glo mwyaf blaenllaw Cwm Rhondda. Agorodd glofeydd cyntaf The Ocean Company, sef glofeydd y Parc, Dâr a Maendy yng nghwm Rhondda Fawr. Roedd y glofeydd yn llwyddiant enfawr. Daeth Treorci yn ganolbwynt i swyddfeydd y cwmni ac o Dreorci roedd y cwmni yn rheoli'r glofeydd yng nghwm Rhonda a thu hwnt yng nghymoedd Afan, Clydach, Garw, Ogwr Fawr, Sirhowy a Thaf.

Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys hanes cysylltiad cryf y cwmni gyda'r Barry Dock & Railway Company. Syniad perchnogion glofeydd Cwm Rhondda oedd y cwmni hwnnw.

Ceri Thompson, Curadydd, Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru fydd yn llywyddu. Bydd yr awdur yn arwyddo llyfrau wedi iddo gael ei gyflwyno. Cost y llyfr, sydd â 272 o dudalenau, 275 X 215mm ac wedi'i argraffu ar bapur sgleiniog, fydd £35.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.