Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Blue Scar

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Dawnsio
Blue Scar

gan Avant Cymru

Beth oedd plant yn ei wneud yng Nghwm Rhondda yn ystod y '70au a'r '80au? Roedden nhw allan yn chwarae ar ein mynyddoedd godidog, gan lenwi eu dyddiau gyda chwerthin a chyffro. Ymunwch â ni wrth i ni ail-ymweld â'r dyddiau diddiwedd hynny o haf mewn stori am blentyndod sy'n addas i'r teulu cyfan sy'n cael ei adrodd drwy ddawns 'hip hop'.

Cafodd y perfformiad egnïol yma ei ysbrydoli gan straeon lleol a'r hanes y tu ôl i 'lockin' - arddull ddawns sydd wedi'i ysbrydoli gan gartwnau!

Cewch ddisgwyl noson gyflym, ddeinamig a ffynci o adrodd straeon a dawns, sy'n cynnwys dawnswyr ifainc lleol a cherddoriaeth sydd wedi'i chreu ar y sîn 'hip hop' Cymreig.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.