Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

An Evening with Frank Vickery

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
An Evening with Frank Vickery

GŴYL HERE & NOW

Yn dathlu Mis Hanes LGBT

Bydd Frank, ynghyd â chast bach o'i actorion dethol, yn perfformio detholiadau gyda sgriptiau wrth law o rai o'i ddramâu mwyaf cofiadwy. Bydd hefyd yn datgelu gwybodaeth dra diddorol am y plotiau a'r themâu sy'n cael sylw ynddyn nhw.

Bydd sesiwn cwestiwn ac ateb yn ogystal â hynny, felly os ydych chi'n ysu am gyfle i ofyn cwestiwn i Frank, dyma'ch cyfle!

Paratowch am lawer o chwerthin, cellwair brathog ambell dro, a chipolwg prin ar feddyliau dramodydd athrylithgar!

Mae'r noson agos-atoch ei naws gyda hoff ddramodydd ac actor Cymru yn rhan o Ŵyl Here and Now sy'n dathlu Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.