Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

An Evening With Martin Kemp

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
An Evening With Martin Kemp

O lwyddiant ysgubol byd-eang Spandau Ballet i gyrraedd y tudalennau blaen ar Eastenders, mae gan Martin yrfa wirioneddol syfrdanol. Mae e wedi goresgyn heriau personol, ysgrifennu brig-lyfr, ennill dilynwyr ar ôl cymryd rhan yn Celebrity Big Brother ac ar hyn o bryd, mae’n un o’r beirniaid ar raglen Let It Shine BBC1. Hefyd, pwy all anghofio ei berfformiad rhyfeddol yn y ffilm dditectif dywyll, The Krays?

Dyma gyfle i chi ddod wyneb yn wyneb â Martin wrth iddo ddatgelu cyfrinachau ynglŷn â’i gerddoriaeth, actio a bod yn ffefryn ymhlith y menywod – bydd e i gyd yn ddoniol ac yn wir pob gair!

Bydd y noson anffurfiol, ddiddorol yma’n cynnwys sesiwn holi ac ateb – felly os oes cwestiwn llosg gyda chi i Martin, dyma’ch cyfle!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.