Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

An Evening with Col. Al Worden

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
An Evening with Col. Al Worden

Peilot Modiwl Rheoli Apollo 15


Cyflwynwyd gan Awyr Dywyll Cymru gyda chefnogaeth gan CBS Rhondda Cynon Taf

Mae Al Worden yn un o ddim ond 24 person sydd wedi hedfan i’r lleuad. Yn ogystal â hyn, mae e’n un o’r 7 a gafodd eu dewis i fod yn beilotiaid y modiwl rheoli ar ymgyrch yr Apollo.

Hedfanodd i’r lleuad ym mis Gorffennaf 1971, ochr yn ochr â’r Cadlywydd Dave Scott a’r peilot modiwl lleuadol Jim Irwin ar ymgyrch yr Apollo 15.


Al oedd y person cyntaf i gyflawni gweithgaredd all-gerbydol yn y gofod ac mae e’n dal i gynnal record y byd am y “dyn mwyaf anghysbell erioed”.

“I highly recommend meeting Al Worden! His personality, friendliness and energy made his memories come alive. I felt as though I had been to the Moon with him!”

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.