Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Aladdin - Nadolig 2017

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Comedi Drama , Panto
Aladdin - Nadolig 2017
Aladdin A5 1B

Panto Hudol y Nadolig 2017


Cyfarwyddwyd gan Richard Tunley

Frank Vickery i chwarae rhan Widow Twankey ynghyd â chast cynhaliol llawn.

Maxwell James fel Aladdin, Laura Clemets fel Princess Jasmin.

Paratowch ar gyfer taith orau’ch bywyd wrth i Aladdin eich tywys ar ei garped hudol i Old Peking am wledd o gyffro a digonedd o chwerthin!

Gwisgoedd deniadol, golygfeydd gwych a chast ardderchog yw prif gynhwysion hudol y panto traddodiadol ac egnïol hwn i’r teulu.

Nwyddau ar Gael £3.00 - £4.50

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.