Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Abominable (U)

Sinema
Abominable (U)

Dydd Gwener 25 Hydref - Dydd Iau 31 Hydref

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Abominable

Ar ôl i ferch yn ei glasoed sy'n breuddwydio am deithio ddod o hyd i ieti ifanc ar do ei fflat, mae hi a'i ffrindiau yn cychwyn ar daith uchelgeisiol i'w aduno gyda'i deulu. Ar hyd y ffordd mae rhaid iddi gadw'r ieti'n ddiogel rhag dwylo anfad y rheiny sy'n benderfynol o'i ddal. Mae Chloe Bennet, Sarah Paulson ac Eddie Izzard yn serennu yn yr animeiddiad yma i'r teulu.

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 25 Hydref 2019 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 26 Hydref 2019 2:30pm
  • Dydd Llun 28 Hydref 2019 2:30pm
  • Dydd Mawrth 29 Hydref 2019 2:30pm
  • Dydd Mercher 30 Hydref 2019 2:30pm R 7:00pm
  • Dydd Iau 31 Hydref 2019 2:30pm
Key:
  • R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.