Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

35 Times

Drama
35 Times
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £8.00
Gostyngiadau - £5.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Gan Bethan Morgan

Wedi'i chyflwyno gan Mercury Theatre Wales

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Theatrau RhCT

Bore Coffi Jules yw'r lle i fod yn greadigol, i gludo cerfluniau balŵns at ei gilydd, i ddysgu waltz ac i ddweud eich dweud.

Wedi'i ysbrydoli gan brofiadau go iawn llawer o ferched dewr, ymunwch â chwech ohonyn nhw sydd bellach yn dod o hyd i'w lleisiau. Nid dim ond coffi a chlonc yw hi.

Arweiniad oedran - 15+ oherwydd themâu i oedolion a defnydd iaith gref.


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.