Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

35 Times

Drama
35 Times

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £8.00

codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein.

Gan Bethan Morgan.

Mercury Theatre Wales

Cynhyrchiad ar y cyd gan Theatrau RhCT

Mae boreau coffi Jules yn gyfle i fod yn greadigol, gludo cerfluniau balŵns, dysgu sut i ddawnsio’r waltz a siarad yn agored.

 Sesiynau sydd wedi’u hysbrydoli gan wir brofiadau nifer o fenywod dewr. Ymunwch â’r 6 sydd wrthi’n dod o hyd i’w llais. Mae hyn yn fwy na dim ond te a bisgedi.

Rydyn ni’n gwybod beth yw eich barn amdanom ni, rydyn ni’n gwybod pwy ydym ni 

 Dyna pam rydyn ni yma....rydyn ni’n ceisio datrys sut i symud ymlaen. Sut i oroesi.

Oed 15+

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.